Hej och välkommen till Normino – ett spel om hbtq och normer!

Normino ger dig möjlighet att reflektera över dina egna normer och förhållningssätt och vilken betydelse dessa kan ha på arbetet.

Spelet kan användas som en fristående introduktion till hbtq och normer, men är också första delen av en hbtq-diplomering. Normino består fyra kapitel: quiz, historia, perspektiv och snabbtestet.

Starta här