Om Normino

Normino – ett spel om hbtq och normer!

Normino erbjuder en möjlighet att reflektera över normer och förhållningssätt och vilken betydelse dessa kan ha på arbetet. Spelet kan användas som en fristående introduktion till hbtq och normer, men det används också som en första del av hbtq-diplomering, Västra Götalandsregionens processutbildning för ett normmedvetet förhållningssätt. Spelet består av fyra kapitel: quiz, historia, perspektiv och snabbtestet. Dessa måste inte spelas vid samma tillfälle. Det går att avbryta och sedan återuppta spelet, förutsatt att du spelar på samma dator, läsplatta eller telefon. Du kan också spela om kapitlen om det var något som var svårt eller för repetition och fördjupning.

Vill du veta mer om hbtq-diplomeringen? Kontakta: narhalsan.ksh.hbtq-diplomering@vgregion.se