Om hbtq-diplomering

Västra Götalandsregionens processutbildning för ett normmedvetet förhållningssätt.

Alla har rätt att slippa utsättas för diskriminering eller kränkande behandling på sin arbetsplats. Alla har också rätt till en likvärdig tillgång till vård och hälsa. I enlighet med Västra Götalandsregionens värdegrund har Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa tagit fram en processutbildning för att säkerställa rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård för hbtq-personer.
                            
Utbildningen går igenom begrepp och normer för att på så vis skapa en förståelse för de konsekvenser det kan innebära att bryta mot heteronormativitet. Utbildningen fokuserar också på de konsekvenser detta kan få för arbetsmiljön och i mötet med hälso- och sjukvården. Ambitionen är att hbtq-diplomeringen kommer att leda till ett normmedvetet arbete baserat på gemensamma förhållningssätt till hbtq-frågor och bemötande. Under processutbildningen kommer deltagarna att genomföra olika metoder och övningar som möjliggör självreflektion och färdighetsträning.
                                                                                                    
Hbtq-diplomeringen innebär ett utvecklingsarbete som involverar hela verksamheten i syfte att förbättra kvalitén och tillgängligheten för hbtq-personer såväl inom verksamheten som för dem som möter den. Hbtq-diplomeringen är dels en individuell diplomering av varje deltagare, men också en diplomering av verksamheten som helhet.

Vill du veta mer om hbtq-diplomeringen? Kontakta: narhalsan.ksh.hbtq-diplomering@vgregion.se