Hur funkar Normino?

Börja med att klicka på första kapitlet: Quiz. Du behöver inte spela hela spelet på en gång utan kan pausa för att senare fortsätta där du slutade. Detta förutsätter att du spelar på samma dator, läsplatta eller telefon.

Du kan också spela om kapitlen om det var något som var svårt eller för repetition och fördjupning.

Lycka till!

Starta här